تاثیر موسیقی موتسارت بر کاهش فعالیت صرعی در مغز

 

یک تحقیق جدید نشان می دهد که گوش دادن به ساخته های موتسارت، موسیقدان و آهنگساز اتریشی باعث کاهش فعالیت صرعی در مغز می شود.

گروهی از محققان در جمهوری چک می گویند ظاهرا این تغییر بیشتر به ریتم، پویایی و لحن این موسیقی مربوط می شود تا به تاثیرات احساسی آن.

این پژوهشگران امواج الکتریکی مغزی ۱۸ مبتلا به صرع نسبتا شدید را بررسی کردند.

در مقابل موسیقی هایدن، آهنگساز آلمانی اثر معکوسی با موسیقی موتسارت داشت. سمفونی شمار ۹۴ هایدن باعث افزایش فعالیت مغزی صرعی در مردان شد.

محققان امیدوارند که بتوانند در آینده موسیقی را به عنوان درمانی برای برخی از انواع صرع گسترش دهند.

 

آخرین ویرایش: 1400/03/30
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.