موضع رئیسی درباره کسانی که رای ندادند

 

یکی از بخش‌های خبرساز صحبت‌های رئیسی در نشست خبری امروزش اشاره به کسانی بود که انتخابات را تحریم کردند:
 
به عنوان رئیس جمهور خود را خادم جمهور می‌دانم؛ چه کسانی که به من رای دادند و چه کسانی که به دیگران رای دادند و چه کسانی که به دلیل شرایط کرونایی یا مسائل دیگر پای صندوق حضور نیافتند.
 
نسبت به کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی اقدام خواهم کرد.
ایسنا
آخرین ویرایش: 1400/04/01
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.