اهداء لوح تقدیر به محمود (سیاوش) حسینی در همایش تجلیل از روسای ستادهای استانی پویش دولت عدالت و کرامت

 

اهداء لوح تقدیر به محمود (سیاوش) حسینی در همایش تجلیل از روسای ستادهای استانی پویش دولت عدالت و کرامت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب -

تهران -  ۱۴۰۰/۴/۳

 

 

 

 

آخرین ویرایش: 1400/04/04
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.