تصویر یکی از خیابان‌های تهران در سال ۱۳۱۹

 

‏تهران خیابان نادری در سال ۱۳۱۹ خورشیدی. در تصویر "مغازه فراهان" ، "اغذیه آب بورژوم"، و فرش‌فروشی "نورالله کوهن" دیده می‌شوند.

تصویر یکی از خیابان‌های تهران در سال ۱۳۱۹

بهداشت نیوز

 

آخرین ویرایش: 1400/04/18
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.