تصویر وزنه‌بردار جنجالی در المپیک

 

گمانه زنی رسانه‌ها از مشکوک بودن جنسیت وزنه‌بردار چینی که در مسابقات وزنه‌برداری بانوان شرکت کرده حکایت دارد.

تصویر وزنه‌بردار جنجالی در المپیک

چندثانیه

 

آخرین ویرایش: 1400/05/12
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.