اردوگاه پناهندگان افغانستانی در ایتالیا +‌عکس

 

تصاویری از اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو را ببینید.

اردوگاه پناهندگان افغانستانی در ایتالیا +‌عکس

اردوگاه پناهندگان افغانستانی در ایتالیا +‌عکس

اردوگاه پناهندگان افغانستانی در ایتالیا +‌عکس

اردوگاه پناهندگان افغانستانی در ایتالیا +‌عکس

بهداشت نیوز

 

آخرین ویرایش: 1400/06/17
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.