استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

 

آیین استقبال از ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور سرلشکر موسوی در بندرعباس برگزار شد. 

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

استقبال جذاب خانوادگی از «ناوگروه ۷۵ نداجا»

باشگاه خبرنگاران

آخرین ویرایش: 1400/06/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.