بیسکوییت خوردن نشانه اوضاع آرام کابل است؟

 

یک روزنامه پاکستانی نوشت: با عادی ساختن وضعیت از سوی حکومت در کابل، یک دختر افغان بسکوییت می‌خورد.
 
این تصویر یعنی اوضاع در افغانستان عادی شده است؟!
 
بیسکوییت خوردن نشانه اوضاع آرام کابل است؟
 
هرات تایمز
آخرین ویرایش: 1400/06/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.