تصویر هوایی از بافت تاریخی یزد؛ ثبات 65 ساله

 
دیدگاه خود را بیان کنید.