در چه شرایطی ارث مادر از فرزندش کاهش می‌یابد؟

 

 محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری، درباره ارثیه فرد مجرد اظهار کرد: مباحث ارث در قانون مدنی مطرح شده، مطابق آن طبقه‌ها و درجه‌های ارث و نحوه تقسیم آن مشخص شده است.
 
مومن زاده بیان کرد: طبق قوانین پدر و مادر شخص، در درجه اول طبقه اول ارث قراردارند؛ اگر شخصی مجرد بوده و همسر و فرزندی نداشته باشد پس از فوت او، اموالش به والدین وی خواهد رسید، تقسیم ارث در این صورت به نحوی است که در نهایت سهم پدر ۲ سوم و سهم مادر ۱ سوم از اموال متوفی می‌شود و در حالتی که فقط یکی از والدین شخص زنده باشد تمام اموال فرزند به او می‌رسد.
 
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی اگر مادر حاجب داشته باشد سهم الارث وی از فرزندش کاهش پیدا می‌کند؛ بر اساس ماده ۸۹۲ قانون مدنی این در حالتی اتفاق می‌افتد که فرزند فوت شده  حداقل دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهری داشته باشد که از ارث ممنوع نبوده (مگر به سبب قتل) و پدر آن ها زنده باشد همینطور تمامی این خواهران یا برادران باید ابوینی (پدری و مادری) یا ابی (پدری)  باشند تا ارثیه مادر کاهش پیدا  کند.
 
وی گفت: وجود این شروط باعث کاهش سهم الارث مادر به حداقل یعنی ۱ ششم می‌شود بدون آنکه برادران و خواهران از اموال متوفی سهمی ببرند، یعنی در این حالت سهم مادر از ۱ سوم به ۱ ششم  کاهش پیدا کرده و سهم پدر از ۲سوم به ۵ ششم  افزایش پیدا می‌کند.
 
 
باشگاه خبرنگاران
آخرین ویرایش: 1400/06/25
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.