حمله افراد ناشناس به کادر درمان ورامین

 

تعدادی از افراد ناشناس به کادر درمان در بیمارستان شهید مفتح ورامین حمله کردند.
حمله افراد ناشناس به کادر درمان ورامین

به نقل از مهر، شامگاه پنجشنبه تعدادی از افراد ناشناس به کادر درمان در بیمارستان شهید مفتح ورامین حمله کردند.

هنوز هیچ مقام رسمی در این خصوص و دلیل حادثه اظهار نظر نکرده است.

 

آخرین ویرایش: 1400/08/14
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.