استفاده از عصاره آویشن به عنوان دهان‌شویه

 

استفاده از عصاره آویشن به عنوان دهان‌شویه

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی، تاثیر استفاده از عصاره گیاه آویشن را در مهار باکتری عامل پوسیدگی دندان، مورد بررسی قرار داند.

به گزارش مشرق، گیاه آویشن (Thyme) از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین گونه‌های دارویی ایران است. تاکنون مطالعات مختلفی برای تعیین اثر ضد میکروبی گیاه آویشن انجام گرفته و تقریبا در تمام موارد اثر ضد میکروبی قوی این گیاه مورد تایید قرار گرفته است.

با توچه به این نتایج، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام یک مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره‌های الکلی و آبی گیاه آویشن را در شرایط آزمایشگاهی بر روی باکتری «استرپتوکوکوس موتانس»؛ بررسی کردند. این باکتری، به عنوان یک عامل موثر در ایجاد پوسیدگی دندانی شناخته می‌شود.

 

 از آن‌جا که بلع دهان‌شویه آبی آویشن در کودکان با سن کم، خطر کم‌تری در مقایسه با دهانشویه کلرهگزیدین برای اطفال دارد، به همین دلیل؛ اثرات ضد میکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه آویشن با دهان‌شویه کلرهگزیدین نیز در شرایط آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شد.

برای انجام این مطالعه عصاره‌های آبی و الکلی گیاه آویشن به محیط کشت باکتری استرپتوکوکوس موتانس اضافه شد و تاثیر آن‌ها در مهار رشد این باکتری مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی آویشن در مهار رشد باکتری استرپتوکوکوس موتانس نقش موثرتری دارد. به همین دلیل امکان استفاده از عصاره الکلی آویشن به عنوان دهان‌شویه موثر علیه باکتری استرپتوکوکوس موتانس وجود دارد. لازم به ذکر است که مطالعات بیشتری برای تایید این نتایج مورد نیاز است.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «مقایسه اثرات ضدمیکروبی عصاره های آبی و الکلی گیاه آویشن با دهانشویه کلروهگزیدین بر میکروارگانیسم استرپتوکوک موتانس در شرایط آزمایشگاهی» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و آسیه زهره ای، عبدالله بازرگانی و راضیه خدادادنژاد؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در انجام این طرح تحقیقاتی، مشارکت داشتند.

 

آخرین ویرایش: 1400/08/17
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.