ترمز اضطراری در خودرو چیست؟

 

ترمز اضطراری در خودرو چیست؟

ترمز اضطراری با کمک سنسورهایی که نحوه رفتار راننده و لمس پدال را کنترل می‌کنند، بروز یک حادثه را تشخیص می دهد تا با کمک به راننده، از تمام توان توقفی خودرو استفاده شود.

 ترمز، سیستمی برای توقف سریع‌تر است.تحقیقات شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیا نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از رانندگان وقتی با اتفاقی ناگهانی در روبه‌روی خود مواجه می‌شوند، یا پدال ترمز را به میزان کافی فشار نمی‌دهند تا از تمام توان سیستم ترمز خودرو استفاده کنند و یا با یک عکس‌العمل ناگهانی و نسنجیده، باعث خارج‌شدن خودرو از تعادل بر اثر ترمزگیری ناصحیح می‌شوند.

 

 

 

به همین خاطر سیستم کمک ترمز روی کار آمد تا با کمک سنسورهایی که نحوه رفتار راننده و لمس پدال را کنترل می‌کنند، تشخیص به بروز یک حادثه داده تا با کمک به راننده، از تمام توان توقفی خودرو استفاده شود. این سیستم که Brake assist یا به اختصار BA خوانده می‌شود. وظیفه دارد تا در زمانی که حس شود نیاز به ترمز گیری شدیدی است، فشار روغن موجود در مجاری ترمز را تقویت کرده تا به این ترتیب، دیر اقدام کردن و کمبود فشار بر پدال ترمز از سوی راننده جبران شود.

در گذشته این سیستم با توجه به نحوه فشردن پدال به این حقیقت می‌رسید که احتمال وقوع یک خطر در پیش است و امروزه این کار با کمک سنسورهای نصب شده در جلو خودرو به راحتی انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

 

آخرین ویرایش: 1400/08/23
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.