اینفوگرافیک / نگاهی به وضعیت فرونشست در ایران

 

بنا بر اعلام کارگروه ملی مخاطرات طبیعی، حفر حدود ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز و حدود ۵۰۰ هزار چاه مجاز طی سال ۱۳۹۹ در کشور گزارش شده است. بر اساس گزارش این کارگروه، ۱۸ استان کشور شاهد رخداد فرونشست است و همین مساأله سبب شده ایران در رتبه چهارم دنیا از نظر میزان وقوع فرونشست قرار بگیرد.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: کارگروه ملی مخاطرات طبیعی

اینفوگرافیک / نگاهی به وضعیت فرونشست در ایران

آخرین ویرایش: 1400/08/26
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.