تغییر گروه خونی ریه‌های انسان برای اولین بار

 

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکان برای اولین بار گروه خونی ریه‌های انسان را تغییر دادند؛ این کار یک گام آزمایشی برای ایجاد اندام‌های جهانی است که می‌توان به هر بیمار، صرف نظر از گروه خونی وی پیوند زد.

گروه خونی O به عنوان «اهداکننده جهانی» تلقی می شود، زیرا می توان آن را به افراد با هر گروه خونی داد بدون اینکه بدن آنها آن را پس بزند درحالیکه افراد دارای گروه خونی نوع O تنها می توانند گروه خونی خود را دریافت کند.

اکنون در یک تلاش پیشگامانه برای حذف معیارهای گروه خونی، گروهی از محققان را هدایت کرد تا گروه خونی سه ریه انسان را که دارای گروه خونی نوع A بودند، به گروه خونی نوع O تغییر دهند؛ کاری که این ریه ها را به اندام های جهانی تبدیل می کند.

در حالی که این روش آزمایشی است، اما چنانچه در آزمایش‌های پیوند بر روی انسان عملی و موثر باشد، می‌تواند با در دسترس قرار دادن اعضای بدن برای بیش از ۱۰۶ هزار فردی در لیست انتظار پیوند عضو آمریکا قرار دارند، جان انسان‌ها را نجات دهد.

 

آخرین ویرایش: 1400/11/29
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.