محققان هشدار داده‌اند تغییرات اقلیمی بقای گیاهان کاکتوس را به خطر انداخته

 

محققان هشدار داده اند که بقای گیاهان کاکتوس برغم توانایی بسیاری از گونه های این گیاه برای تحمل گرما و خشکسالی در مقابل تغییرات اقلیمی با تهدید روبرو شده است.

مطالعه ای برروی بیش از ۴۰۰ گونه کاکتوس ( یک چهارم از کل گونه های شناخته شده این گیاه) به این نتیجه رسیده که ۶۰ درصد از این گیاهان به احتمال زیاد تا اواسط قرن جاری در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

پژوهشگران این تحقیق خاطرنشان کرده اند که بسیاری از کاکتوس ها برغم شهرتشان به عنوان گیاهانی سرسخت، به شرایط محیطی بسیار خاصی وابسته هستند که احتمالا با گرم شدن زمین این شرایط تغییر می کند.

بسیاری از گیاهان خارداربومی قاره آمریکا، به دلیل فعالیت های انسان در طبیعت در حال انقراض هستند

آخرین ویرایش: 1401/01/27
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.