اولین پروانه تاسیس شهرک خصوصی (شهرک خلیج فارس) برای ساخت مسکن صادر شد

 

باشگاه خبرنگاران: وزیر راه و شهرسازی گفت: اولین پروانه شهرک خصوصی با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی برای حوزه مسکن امروز در وزارت راه وشهرسازی صادر شد.

آقای رستم قاسمی گفت: در نهضت ملی مسکن اساسا برنامه ما واگذاری کار به مردم از طریق روش‌های مختلف گروهی فردی و به صورت خود مالکی است؛ از سوی دیگر یکی از روش‌ها در ساخت مسکن واگذاری کار به بخش خصوصی است که از این طریق سعی داریم دولت را کمتر در حوزه مسکن درگیر کار کنیم.

به گفته وزیر راه و شهرسازی اولین پروانه شهرک خصوصی صادر شده و در این شهرک ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط صورت گرفته که بخشی از سهام این شهرک هم متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. در شهرک جدیدی که احداث می‌شود تمامی امور شهر متعلق به بخش خصوصی است و ۷۰ نفر متقاضی در سامانه برای اجرای پروژه ثبت نام کرده اند.

وزارت راه و شهرسازی از تمام انبوه سازان و سرمایه گذاران دعوت کرده در حوزه مسکن و ساخت شهرک‌های خصوصی سرمایه گذاری کنند و در این زمینه وزارت راه وشهرسازی هم حمایت‌های کامل برای اجرای پروژه‌ها را انجام می‌دهد.

بعد از ۱۵ سال پیگیری که مالک بخش خصوصی در شهرستان برازجان در استان بوشهر برای اخذ پروانه بهره‌برداری شهرک خلیج فارس انجام داده بود، امروز شاهد اعطای پروانه بهره‌برداری شهرک بخش خصوصی از سوی وزیر راه و شهرسازی به سرمایه‌گذاری و مالک بخش خصوصی بودیم.

آخرین ویرایش: 1401/02/19
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.