فیلم/ ابعاد شخصیتی و نگاه شهید شیرین ابوعاقله به مسئله فلسطین

 

توضیحات عبدالقادر فایز رئیس دفتر شبکه خبری الجزیره در تهران را در خصوص نگاه خبرنگار شهید شیرین ابوعاقله به مسئله فلسطین را مشاهده می کنید.

 

دانلود

آخرین ویرایش: 1401/02/26
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.