عکس/ استفاده عشایر از برق خورشیدی

 

عشایر به دلیل عدم سکونت دائمی وکوچ روبودن عموما مشکل دسترسی به برق برای رفع نیازهای اولیه رادارند.اماعشایر استان چهارمحال وبختیاری بادراختیارداشتن پنل خورشیدی درزمینه استفاده ازبرق شرایط مطلوبی دارند.

 

آخرین ویرایش: 1401/04/14
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.