نظریه شگفت‌انگیز اینشتین در فضا هم سربلند شد

 

 دانشمندان در چالشی با استفاده از یک ماهواره خاص، شتاب سقوط آزاد اجرام گوناگون را در مدار گرانشی زمین بررسی کردند و نتیجه تحقیقات دانشمندان، هرگونه ایده نقض کننده نظریه انیشتین را رد کرد.

اصل هم ارزی ضعیف، این ایده را بیان می کند که تمام اجرام زمانی که اصطکاک وجود ندارد، در یک مدار گرانشی یکسان با شتاب یکسان سقوط خواهند کرد. درسال ۱۹۷۱ دیو اسکات یک چکش و یک پر را به سطح ماه برد و در یک ارتفاع مشخص رها کرد. با توجه به اینکه در سطح ماه هیچ مقاومت هوایی وجود ندارد، هر دو جسم با سرعت یکسان به سطح ماه سقوط کردند.

در سال‌های اخیر آزمایشی بنام میکروسکوپ برای بررسی مشاهدات اسکات به رهبری فیزیکدان فقید پیر تروبول انجام گرفت. این آزمایش با یک ماهواه در مدار زمین برروی توده‌های آزمایشگاهی مختلف آلیاژ تیتانیوم و پلاتین طی پنج ماه انجام شد.

نظریه شگفت‌انگیز اینشتین در فضا هم سربلند شد

در این آزمایش از نیروهای الکترواستاتیکی بر اساس معیاری به نام اوتووش ( نسبت نیروی درونی به تنش سطحی دو جسم) برای یکسان کردن موقعیت اجرام در فضا نسبت به یکدیگر استفاده کردند. نتایج اولیه منتشر شده در سال ۲۰۱۷ نشان داد هیچگونه مشاهداتی که نظریه هم ارزی انیشتین را رد کند وجود ندارد. با این حال، پروژه میکروسکوپ همچنان ادامه داشت و تحقیقات ادامه داشت.

یافته های اخیر از تحقیقات این ماهواره نشان می دهد نظریه هم ارزی ضعیف اینیشتین همچنان شکست ناپذیر باقی مانده است. این چالش شکست ناپذیر، محدودترین موقعیت در اصل هم ارزی ضعیف تا به امروز بوده است و بعید است به این زودی بتوانیم فرارتر رویم.

این بدان معناست که دانشمندان می توانند با اطمینان بیشتر از همیشه به نسبیت عام تکیه کنند. نتایج این آزمایش ها می تواند به محل شکست نسبیت عام و ورود فیزیک کوانتومی که گرانش را در فضا-زمان فیزیکی تعریف می کند، نیز کمک کند. چرا که در مقیاس اتمی و زیر اتمی، نسبیت عام از بین می رود و مکانیک کوانتومی قدرت را به دست می گیرد و تشخیص دقیق این مرز همچنان ناشناخته باقی مانده است.

خبرآنلاین

 

آخرین ویرایش: 1401/07/01
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.