عکس/ بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک در دنیا

 

IRIBNEWS، محصولی که به آب کم برای رشد نیاز دارد و در برداشت باید طوری محصول را جمع آوری کرد که به باران‌های پاییزی نخورد. کشور ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک در دنیاست که در این میان استان خراسان جنوبی با در اختیار داشتن حدود ۹۷ درصد از اراضی زیرکشت این محصول، تولید ۹۵ درصد از زرشک دنیا را در اختیار دارد. شهرستان‌های زیرکوه و قائنات مرکز اصلی تولید آن است.

 

آخرین ویرایش: 1401/08/03
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.