ستاد امر به معروف: درباره حجاب کوتاه نمی‌آییم

 

سید علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره مواضع اخیر این تساد درباره حجاب صحبت کرد.

 

 

ستاد امر به معروف: درباره حجاب کوتاه نمی‌آییم

خان محمدی گفت: 

کشف حجاب در قانون ما جرم است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نخواهد آمد. 

اگر بخواهیم با التهاب آفرینی کاری انجام دهیم شاید برای جامعه مطلوب نباشد، دشمن منتظر است در این روزها با یک فرد بد حجاب برخورد شود و بگوید این موضوع ادامه دارد و از آن بهره برداری کند. 

این موضوع باید یک مقدار زیرکانه باشد، اقدامات ما باید اقدامات درستی باشد. 

 

آخرین ویرایش: 1401/08/08
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.