کیف های بازیافتی زیبا

 

کیسه های پلاستیکی، به دلیل اینکه قابل بازیافت نیستند، به معضل بزرگی تبدیل شده اند. رها شدن آنها در طبیعت، دردسر بزرگی برای محیط زیست است. عده ای با ایده هایی جالب، کیسه های پلاستیکی را به یکدیگر، بافته، و کیف های دستی جالبی را درست کرده اند. برای دیدن این کیف ها، با ما همراه باشید. 
تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا
تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا
تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا




































































تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا
تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا
تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا
تصاویر: کیف های بازیافتی زیبا
تهیه و تنظیم: تابناک باتو
منبع: recycled-things
آخرین ویرایش: 1395/03/29
 
 
 
دیدگاه خود را بیان کنید.